Nyheter

Skilling 500 inställt
Organisationskommittén för Skilling 500 den 7 november 2020 har beslutat att ställa in tävlingen.

Efter samråd med berörda myndigheter och regionens smittskydd förstår vi att tävlingen kan riskera att förvärra den snabbt ökande smittspridning som just nu pågår i regionen och i landet.

Vi tror att detta också är bäst för både tävlande, klubbens medlemmar och våra samarbetspartners. Givetvis trist att för andra gången samma år ställa in tävlingen men vi räknar med att det mesta av det arbete som lagts ner inför årets tävling kommer att kunna användas någon gång i framtiden.

Nu hoppas vi att alla runt om i landet som drabbas fysiskt, psykiskt , socialt och ekonomiskt får en hoppfull vardag igen och tillfällen i livet att se fram emot med glädje, till exempel SM-tävlingen Göhlins- Skilling 500 i juni 2021.

Ni som betalt anmälningsavgift och notkostnader skall skicka namn, förar- och bilklass samt ert bankkonto inklusive bankens namn och clearingnummer till info@ssmk.se så betalar vi tillbaka. Observera att vi inte har någon möjlighet att Swisha.

Frågor om återbetalning kan skickas till vår kassör Stefan Stigemyr på info@ssmk.se

Skillingaryds 2020-10-30 Mats Bergman, tävlingsledare
0730/881330

Pia Thulin, ordförande
073/0533400