Nyheter

Så ska EC Snapphanerallyt genomföras på ett säkert sätt

 

Den 15 augusti körs EC Snapphanerallyt i Hässleholm, den andra deltävlingen i årets Rally-SM och den första större rallytävlingen som arrangeras i Sverige efter utbrottet av pandemin i mars. För att kunna genomföra tävlingen på ett säkert sätt för tävlande, mekaniker, funktionärer, media och publik har ett stort antal åtgärder vidtagits.

- Vi har haft kontakt med Svenska Bilsportförbundet som i sin tur haft dialog med RF, och vi har haft nära kontakt med vår lokala Polismyndighet. Vi har visat upp vilka åtgärder vi gör, och kan göra för att kunna köra en säker tävling. De har konstaterat att våra åtgärder vida överstiger vad de tänkt sig. Så med det som bakgrund och erfarenheten vår klubb har av att arrangera tävling var det inga problem att få godkänt att köra tävlingen, säger tävlingsledare CG Wilke.

- Skulle situationen i landet försämras när vi närmar oss tävling så hade vi blåst av tävlingen. Men vi har sett en positiv utveckling med läget och Skåne har klarat sig bra. Det är ingen jättebelastning på vården och tävlingen ska inte behöva innebära någon ökad belastning för dom heller, säger säkerhetschef Anders Åberg.

Hässleholms Motorklubb har lagt ner mycket jobb på att identifiera alla riskområdet och vidta åtgärder för att minska dessa så mycket det bara går.

- Vi har tittat brett på problematiken med smittspridning för publik, tävlande och funktionärer, och målsättningen är att minska smittspridningsriskerna så mycket det bara går, säger Åberg.

Åtgärder för att kunna genomföra EC Snapphanerallyt på ett säkert sätt:

Begränsa serviceområdet och HQ så det inte kommer för mycket folk dit:

 • HQ och serviceplatsen stäng för samtliga utom tävlande med team, funktionärer och ackrediterad media.
 • Varje team är begränsat till 4 personer. Förare och kartläsare samt två mekaniker.
 • Separera tävlande och funktionärer på serviceplatsen.
 • Extra toaletter.
 • Inga kringarrangemang.
 • Take away-mat som ska förtäras på teamens respektive yta.
 • Större avstånd mellan teamen på servicen och större service yta per team.

Minskad kontakt mellan tävlande och funktionärer:

 • Inga tidkort eller liknande växlas mellan tävlande och funktionärer
 • Besiktning och anmälan kommer hållas med mindre folk och mer avstånd

För de som ämnar följa rallyt på plats i skogen:

 • Tävlingsområdet är utspritt över en stor yta som möjliggör god social distansering.
 • 37 öppna tillfartsvägar längs sträckorna gör också att möjligheten till social distansering är stor.
 • Flera sträckor är igång samtidigt så de som följer rallyt på plats har stora ytor att sprida ut sig på.
 • Hjälp av lokala fotbollsklubben med entré och uppmaningar om att hålla avstånd.
 • Populära ställen längs sträckorna kan stängas av för ytterligare publik om det blir för mycket folk.
 • Vägvakter och publikvärdar som jobbar med att se till att folk håller avstånd.
 • Skyltar med uppmaning om att hålla avstånd.
 • Inga utmärkta publikplatser och parkeringar.

Alla inblandade har också ett eget ansvar i att stanna hemma om man känner sig sjuk, undvika sociala kontakter i så stor utsträckning som möjligt under tävlingens gång, hålla avstånd om 1,5-2 meter till andra människor, hålla god handhygien och ofta tvätta händerna samt i övrigt följa funktionärernas och myndigheternas uppmaningar.