Nyheter

Elektronisk tidkort.
Under se senaste månaderna har Resultatservice tillsammans med Simrishamns MK diskuterat att ta fram ett elektroniskt tidkort .

Detta har under en lång tid diskuterats inom Resultatservice men nu fick Simrishamns MK det till verklighet.

Grundtanken med detta är att minska funktionärsbehovet som för en del klubbar är ett stort problem.

Vad detta innebär är att tidkortet som den tävlande har med sig finns i den tävlandes egen telefon.

App'en ersätter alltså tidkortet eller rättare sagt tidkortet flyttar in i telefonen. I steg 1 i utvecklingen har vi fokuserat på ankomst TK som med denna APP kommer att ersättas med en tavla med en QR-code.

Första tävling med det "nya" tidkortet blir Simrishamnsmixen.
Simrishamnsmixen kommer även att köra med GPS-kartor på transporterna. Mer information kommer.

FAQ:

Strömförbrukning.
Strömförbrukning av APP'en är nog inget större problem. Denna aktiveras enbart då du som tävlande vill det. Det ligger ingen process och kommunicerar i bakgrunden.


Miljö.
App kommer finnas både för Android och iPhone eller en platta om du föredrar det.

Vem kan använda denna funktion:
För att kunna använda appen måste man ha ett konto hos Resultatservice samt vara anmäld som tävlande eller kartis till den tävling det gäller.

Utländska deltagare i svensk tävling.
Detta hindrar inte att man som icke svensk kan ha ett konto. Detta finns flera exempel på detta, ex Australien. Men dessa syns inte i historiken. Där har vi varit tvungna att inte publicera tävlande från annat land.

När måste telefon vara aktiv:
Det är bara i Ankomst tk som telefonen krävs. Startproceduren är inte förändrad. Resultatsystem/Tidtagning kommer att leverera start och måltid så att dessa syns i appen.

Måste jag ha en Smarttelefon
Det kommer att vara ett krav. I inbjudan som kommer till Simrishamnsmixen finns detta krav med.

När kan jag ladda ner appen
Resultatservice Det dröjer ett tag. Vi måste först bli färdig med iPhone varianten. Dock skall den komma ut i god tid före tävlingen.

Batteri och strömförsörjning. Batteribank: Det är en lösning. En annan kan vara att montera ett USB ladda-uttag i bilen.
Det är upp till den tävlande att batteri finns i telefonen/plattan.