Nyheter

Hässleholms MK ställer in Hässleholms GP 26/7.
Klubben har under flera år brottats med problem gällande det ökande antalet boende och näringsidkare inne på Garnisonen P2 där tävlingen hållits sedan 2001. Området är numera bebott av över 200 personer och detta medför allt större arbete för oss som arrangör. Den bansträckning som varit mer eller mindre oförändrad sedan starten är nu stoppad tillsvidare. Vi får inte tillstånd att köra inne på Garnisonen i år vilket medför att även planerade EC Snapphanerally 14-15/8 kommer förlora chansen att visa upp sig inne på Garnisonen i år. Detta betyder att fredagsetappen utgår (14/8).

Naturligtvis har klubbledning följt pandemiutvecklingen noggrannt parallellt som man jobbat för kunna köra. Samhällets regellättnader gör att vi fortsätter arbeta för att kunna genomföra EC Snapphanerally som andra deltävlingen i årets Rally SM 14-15/8 och sedan i höst köra Temahallen Grussprint. Det kommer även genomföras en rad åtgärder under EC Snapphanerally för att minska/ta bort smittorisker.

-"Vi har gjort en enkätundersökning i klubben för att säkerställa att våra medlemmar stöttar klubbledningen i vår strävan att kunna arrangera tävlingar i år", säger CG Wilke, ordförande i Hässleholms MK och förtsätter: "Resultatet i undersökningen är entydigt, vi har stort stöd att arrangera tävlingar trots rådande omständigheter och det som våra medlemmar uttalade i enkäten var att det kanske vore lämpligt att stryka Garnisonen i år vilket vi nu gör".

C G Wilke