Nyheter

Elektroniska tidkortet - vad hände med det?
Som det var tänkt från början så skulle första tävlingen med ett elektroniskt tidkort vara den 18 april i samband med Simrishamnsmixen.

Då vi vill hålla detta datum som premiärdatum så kommer vi att öppna upp så att alla som vill, kan testa det elektroniska tidkortet. Vi gör detta med start den 18 april kl 10.00. Denna kommer att vara öppen några dagar.

APPen finns för nerladdning både hos Apple och för Android. Sök på Resultatservice. Hittar ni dem inte finns det länkar på vår hemsida under "Våra mobilappar" uppe till höger på första sidan. Här kommer även all dokumentation att finnas.

Vad behöver du göra den 18/4?
- Läs dokumentationen. Kan du göra i förväg.
- Ladda ner vår app "Resultatservice Tidkort". Kan du göra redan nu.
- Anmäl dig till testtävlingen "Simrislundaren 1". Glöm inte att ange vilken klass du kör i. Detta för att vi skall kunna se vilken typ av telefon du använder. Glöm inte att fylla i de epostadresser som kan använda APPen.
- Du får automatiskt ett startnummer och kan direkt börja testa APPen.
- QR-koderna som behövs för testen som representerar tidkontrollerna kommer att finnas under slutinstruktioner för tävlingen på ditt konto.
- Skriv ner dina synpunkter och skicka dem till oss.

Vid ett senare tillfälle skall vi försöka köra en "tävling" där vi mäter er färdighet i att använda APPen. Mer om detta senare.

Mer information kommer under veckan.
Lycka till.